Yeni ba?layacaq Rus dili qruplar?na qeydiyyat davam edir.|Baku City Academy

X?b?rl?r

Yeni ba?layacaq Rus dili qruplar?na qeydiyyat davam edir.

Pe??kar yana?ma, tam n?tic? v?d ed?n xüsusi proqram, keyfiyy?tli t?dris vasit?l?ri il? q?sa zamanda mük?mm?l Rus dilin? sahib olacaqs?n?z. Biz bunlar? sözd? deyil, ?m?ld? göst?ririk. F?rqi görm?k üçün d?rsl?rimiz? qo?ulma??n?z kifay?tdir 

Paylaş:

Tağlar: Rus dili