Yeni ba?layacaq Alman dili qruplar?m?za qeydiyyat davam etm?kd?dir!|Baku City Academy

X?b?rl?r

Yeni ba?layacaq Alman dili qruplar?m?za qeydiyyat davam etm?kd?dir!

Alman dilinin qrammatik qurulu?u siz? ç?tin görün? bil?r. Lakin düzgün metodika v? f?rdi öz?l yana?mayla bu ç?tinliyi aradan qald?racay?q. Biz, t?kc? Alman dilinin düzgün t?drisin? deyil, Alman t?hsil keyfiyy?tin? d? z?man?t veririk.

Paylaş:

Tağlar: