YEN? BA?LAYACAQ ALMAN D?L? A1 QRUPLARINA QEYD?YYAT DAVAM ED?R!|Baku City Academy

X?b?rl?r

YEN? BA?LAYACAQ ALMAN D?L? A1 QRUPLARINA QEYD?YYAT DAVAM ED?R!

Alman dilinin qrammatik qurulu?u siz? ç?tin görün? bil?r. Lakin düzgün metodika v? f?rdi öz?l yana?mayla bu ç?tinliyi aradan qald?racay?q. Biz t?kc? Alman dilinin düzgün t?drisin? deyil, Alman t?hsil keyfiyy?tin? d? z?man?t veririk.

Daha ?trafl? m?lumat ?ld? etm?k üçün biziml? ?laq? saxlaya v? ya ofisimiz? yax?nla?a bil?rsiniz.

Paylaş:

Tağlar: Alman Dili