TÜRK?Y? UN?VERS?TETL?R?N? ?MTAHANSIZ ATTESTATLA Q?BUL PROSES? DAVAM ED?R!|Baku City Academy

X?b?rl?r

TÜRK?Y? UN?VERS?TETL?R?N? ?MTAHANSIZ ATTESTATLA Q?BUL PROSES? DAVAM ED?R!

?llik t?hsil haqq? 400-1200 AZN aras? Türkiy?nin Dövl?t v? Öz?l universitetl?rin? q?bul almaq ist?yirsinizs?, müraci?t etm?y? t?l?sin! 
Qeyd: Diplomlar Az?rbaycan Respublikas? T?hsil Nazirliyi T?r?find?n Hüquqi olaraq tan?n?r.
 

Paylaş:

Tağlar: Xaricd? t?hsil