TƏLƏBƏLƏRMİZƏ TANIYAQ|Baku City Academy

X?b?rl?r

TƏLƏBƏLƏRMİZƏ TANIYAQ

?busalam Muxtarov hal-haz?rda ?taliyada öd?ni?siz v? illik 5100 avro t?qaüdl? t?hsil alan t?l?b?l?rimizd?n biridir. O, taliyada yerl???n "Politecnico di Torino" universitetind? "Petroleum Engineering" ixtisas? üzr? magistratura t?hsili al?r.

Ona bizi seçdiyi üçün t???kkürümüzü bildirir, u?urlar?n?n davaml? olmas?n? dil?yirik.

?g?r Sizin d? m?qs?diniz 2020-d? ?taliyada t?qaüdl? t?hsil almaqd?rsa, ç?kinm?d?n biz? müraci?t ed? bil?rsiniz.

Paylaş:

Tağlar: