T?L?B?L?R?M?Z? TANIYAQ!|Baku City Academy

X?b?rl?r

T?L?B?L?R?M?Z? TANIYAQ!

T?l?b?miz ?lqar H?s?novla t?hsil yolunda xeyli yol q?t edib, m?qs?din? çatmas?nda kiçik d? olsa pay?m?z?n olmas?n?n m?mnunlu?unu ya?ay?r?q.

Bu yol ?ngilis dili haz?rl??? il? ba?lay?b, u?urlu IELTS n?tic?si il? davam edib, sondasa, ?taliyada t?qaüdl? t?hsill? yekunla?d?.

?lqar H?s?nov hal-haz?rda ?taliyan?n "Ca` Foscari" universitetind?, "Computer Science" ixtisas? üzr? t?qaüdl? master t?hsili al?r.

Ona bizi seçdiyi üçün t???kkürümüzü bildirir, u?urlar?n?n davaml? olmas?n? dil?yirik.

Paylaş:

Tağlar: