SAARLAND UN?VERS?TET?ND?N Q?BULUMUZ VAR!|Baku City Academy

X?b?rl?r

SAARLAND UN?VERS?TET?ND?N Q?BULUMUZ VAR!

T?l?b?miz To?rul N?cimb?yli Almaniyan?n Saarland Universitetin? ?ngilis dilind? magistratura t?hsil pill?si üzr? "European and International Law" ixtisas?na q?bul olub.

2020-2021 t?dris ilind? siz d? Almaniyada t?hsil almaq ist?yirsinizs?, biz? müraci?t ed? bil?rsiniz. 

Paylaş:

Tağlar: Xaricd? t?hsil