Pol?ada t?hsil alan t?l?b?miz Zeynal C?f?rov.|Baku City Academy

X?b?rl?r

Pol?ada t?hsil alan t?l?b?miz Zeynal C?f?rov.

Zeynal C?f?rov Pol?an?n Dabrowa - WSB universitetind? öd?ni?siz, tam t?qaüdl? "International Relations" ixtisas? üzr? bakalvr t?hsili almaqdad?r.

Ona bizi seçdiyi üçün t???kkürümüzü bildirir, h?yat?n?n bütün m?rh?l?l?rind? u?urlar arzu edirik.

Siz d? Pol?ada öd?ni?siz, tam t?qaüdl? t?hsil almaq ist?yirsinizs?, biz? müraci?t ed? bil?rsiniz.

Paylaş:

Tağlar: