Macar?standa t?hsil|Baku City Academy

X?b?rl?r

Macar?standa t?hsil

Macar?stan M?rk?zi Avropada yel???n dövl?tdir. Macar?stan?n Paytaxt? Budape?t ??h?ridir. Ölk?nin
Sah?si: 93,030 km² .Macar?stan?n Dövl?t dili Macar dilidir. Ölk?nin Pul vahidi: Forint (HUF).
Macar?standa bakalavr pill?si üzr?  t?hsil 3-4 il (b?zi müh?ndislik sah?l?rind? 3.5 il), magistr pill?si üzr?
is? 2 il davam edir. Tibb sah?si (OTM) üzr? t?hsil 6 il, di? h?kimliyi v? ?czaç?l?q üzr? is? 5 ildir.
Avropa Birliyinin üzvü olan Macar?stan?n ali t?hsil mü?ssis?l?rind? t?hsil proqramlar? kredit sistemi v?
Boloniya prosesin? uy?un t?dris olunur.
Bakalavr pill?si üzr? t?hsil almaq üçün IELTS 5.5-6.0 v? ya TOEFL 60-80 bal, orta m?kt?bi bitirm?k
haqq?nda attestat?n (11-ci sinifd? oxuyanlar üçün müvafiq aray???n) r?smi t?rcüm? v? t?sdiq olunmu?
sur?ti.
Magistr pill?si üzr? t?hsil almaq üçün is? IELTS 6.0-6.5 v? ya TOEFL 70-90 bal, bakalavr diplomu (son
kursda oxuyanlar üçün müvafiq aray???n) r?smi t?rcüm? v? t?sdiq olunmu? sur?ti kifay?t edir.

Paylaş:

Tağlar: Macar?stan