KIEL UN?VERS?TET?ND?N Q?BULUMUZ VAR!|Baku City Academy

X?b?rl?r

KIEL UN?VERS?TET?ND?N Q?BULUMUZ VAR!

T?l?b?miz R??id Abdullayev Almaniyada yerl???n Kiel Universitetinin magistratura t?hsil pill?sin? q?bul olub. O, t?hsilini ?ngilis dilind?, öd?ni?siz olaraq "Quantitative Finance" ixtisas? üzr? davam ed?c?kdir.

2020-2021 t?dris ilind? siz d? Almaniyada t?hsil almaq ist?yirsinizs?, biz? müraci?t ed? bil?rsiniz. 

Paylaş:

Tağlar: Xaricd? t?hsil