BU METOD SİZƏ DANIŞMAĞA MƏCBUR EDƏCƏK!|Baku City Academy

X?b?rl?r

BU METOD SİZƏ DANIŞMAĞA MƏCBUR EDƏCƏK!

Danışmağa əsaslanan “SPOKEN ENGLISH” proqramımız İngilis dilini tez bir zamanda mənimsəməyiniz, aktiv və geniş söz bazasına sahib olmağınız üçün təşkil olunmuşdur.


PROQRAMIN MƏQSƏDİ:


Hər səviyyədə olan tələbələrin dil bacarıqlarını praktiki olaraq inkişaf etdirmək;

Əyləncəli və interaktiv mühit yaradaraq başa düşməni asanlaşdırmaq;
Tələbələrlə təbii və sürətli danışaraq onları real həyata uyğunlaşdırmaq;
 Danışıq zamanı yaranan səhvləri(tələffüz, sözün cümləyə görə mənası, qrammatik səhvlər ) düzəldərək sürətli nəticə əldə etmək.

Paylaş:

Tağlar: