Avropa ölk?l?rind? t??kil olunan kamplara qo?ulmaq ist?y?nl?rin n?z?rin?!|Baku City Academy

X?b?rl?r

Avropa ölk?l?rind? t??kil olunan kamplara qo?ulmaq ist?y?nl?rin n?z?rin?!

2 fevral, saat 12:00-da m?rk?zimizd? "Avropada kamplar" adl? öd?ni?siz seminar keçiril?c?kdir. Seminar g?ncl?rin Avropa ölk?l?rind? t??kil olunan kamplar haqq?nda ümumi m?lumat ?ld? etm?l?ri üçün t??kil olunmu?dur.

Seminar zaman? ?hat? olunacaq mövzular:
- Kamplar?n növl?ri;
- Keçirildiyi ölk?l?r;
- Müraci?t qaydalar?;
- Siz? qazand?raca?? üstünlükl?r.
Bunlardan ?lav? i?tirakç?lar?n suallar? da cavabland?r?lacaqd?r.

??tirak ÖD?N??S?ZD?R.
Son qeydiyyat tarixi: 1 fevral, saat 12:00

Paylaş:

Tağlar: