Amerikada t?hsil almaq ist?y?nl?rin n?z?rin?!|Baku City Academy

X?b?rl?r

Amerikada t?hsil almaq ist?y?nl?rin n?z?rin?!

Park universitetind? keyfiyy?tli yüks?k t?hsil aybaay öd?m? imkan? il?!

H?d?fl?rinizin aras?nda Amerikada t?hsil almaq varsa, biz? müraci?t ed? bil?rsiniz.

Paylaş:

Tağlar: Taricd? T?hsil