Almaniyada t?hsil almaq ist?y?nl?rin n?z?rin?!|Baku City Academy

X?b?rl?r

Almaniyada t?hsil almaq ist?y?nl?rin n?z?rin?!

2019-2020 t?dris ili üçün "Almaniyada Öd?ni?siz T?hsil v? T?qaüd ?mkanlar?" adl? silsil? seminarlar?m?za start veririk.

Baku City Academy-d? 22 sentyabr, 2018-ci il tarixind?, saat 12:00-da "Almaniyada Öd?ni?siz T?hsil v? T?qaüd ?mkanlar?" adl? seminar keçiril?c?kdir. Seminar g?ncl?rin Almaniyada t?hsill? ba?l? m?lumatlar ?ld? etm?l?ri, öd?ni?siz t?hsil imkanlar?ndan yararlanmalar? üçün t??kil olunmu?dur.

Seminar zaman? ?hat? olunacaq mövzular a?a??dak?lard?r:
- Almaniyada t?qaüdl? t?hsil imkanlar?;
- T?qaüd proqramlar?n?n ??rtl?ri;
- Almaniyada t?hsil üçün ?n prestijli universitetl?r;
- S?n?dl??m? proseduru;
- Almaniyada attestatla t?hsil alma imkanlar?;
Bu mövzularla yana?? i?tirakç?lar?n suallar? da cavabland?r?lacaqd?r.
?tirak ÖD?N??S?ZD?R.
Son qeydiyyat tarixi: 21 sentyabr, saat 12:00

Seminarda i?tirak üçün a?a??dak? linkd?ki forman? doldurma??n?z xahi? olunur:

https://goo.gl/forms/ffDrwdFD6vxz5sFk2

Paylaş:

Tağlar: Taricd? T?hsil