Almaniyada Pe?? T?hsili|Baku City Academy

X?b?rl?r

Almaniyada Pe?? T?hsili

Almaniyada Pe?? t?hsili “Ausbildung” adlan?r. Pe?? t?hsilinin müdd?ti 2 ild?n 3.5 il? q?d?r davam
edir v? bir çox sah?l?ri ?hat? edir. Pe?? t?hsilinin dig?r t?hsill?rd?n üstün c?h?ti ondan ibar?tdir ki,
siz oxudu?unuz müdd?t ?rzind? 600-dan 900-a avroya q?d?r ayl?q maa? qazana bilirsiniz. Pe?? t?hsili
müdd?tind? siz q?bul olundu?unuz ?irk?tin n?zdind? praktiki, t?hsil m?rk?zl?rind?/m?kt?bl?rd? is?
n?z?ri bilikl?r? yiy?l?nirsiniz. Siz q?bul oldu?unuz zaman ?irk?t sizinl? müqavil? ba?lay?r, b?zi
hallarda qalaca??n?z yer bel? ?irk?t t?r?find?n t?min edilir.

Paylaş:

Tağlar: Pe?? T?hsili