ALMAN?YADA ?? ?MKANI!|Baku City Academy

X?b?rl?r

ALMAN?YADA ?? ?MKANI!

Baku City Academy komandas? Almaniyada t?hsil v? praktika il? ba?l? uzun müdd?tli t?crüb?sin? ?saslanaraq, art?q Almaniyada müxt?lif sah?l?rd? i? tapmaq v? karyera qurmaq ist?y?n ??xsl?r üçün müraci?tl?rin q?bulunu aç?q elan edir.

Müraci?t üçün sizd?n minimum B1 v? ya B2 Alman dili biliyinizi t?sdiq ed?n beyn?lxalq Alman dili sertifikat?, i?l?y?c?yiniz sah? üzr? müvafiq t?hsil v? t?crüb? t?l?b olunur.

Paylaş:

Tağlar: