ALMAN?YADA MASTER T?HS?L? ALMAQ ?ST?Y?NL?R?N N?Z?R?N?!|Baku City Academy

X?b?rl?r

ALMAN?YADA MASTER T?HS?L? ALMAQ ?ST?Y?NL?R?N N?Z?R?N?!

Partnyoru oldu?umuz IUBH University of Applied Science Pre-Master pill?si üçün müraci?tl?rin q?buluna start verir!

?g?r h?d?finiz Almaniyada master t?hsili almaqd?rsa, Pre-master proqram? siz? ilkin akademik bacar?qlar? qazanmaqda, kampusla yax?ndan tan?? olmaqda v? müxt?lif ?irk?tl?rin proyektl?rind? i?tirak ed?r?k t?crüb? qazanmaqda köm?k olacaqd?r. Proqram? bitirdikd?n sonra birba?a master? ba?laya bilirsiniz.

Qeyd ed?k ki, Pre-master proqram? 2019-cu il, noyabr ay?nda universitetin Berlin kampusunda ba?layacaqd?r. Proqram?n müdd?ti 3 ayd?r.

Paylaş:

Tağlar: Xaricd? t?hsil