5 may saat 14:00-da ?ngilis dilind? debat|Baku City Academy

X?b?rl?r

5 may saat 14:00-da ?ngilis dilind? debat

?ziz Dostlar,

?ngilis dilind? s?lis dan??maq, fikirl?rinizi s?rb?st ??kild? ifad? etm?k ist?yirsinizs? yeni formatda yaratd???m?z öd?ni?siz "Talkative Circle" dan???q klubuna qo?ula bil?rsiniz.

5 may, saat 14:00-da, Baku City Academy-d? ?ngilis dilinizin inki?af? m?qs?dil? tam yeni formatda haz?rlanm?? debat üsulu dan???q kulubumuz "Talkative Circle" ba? tutacaqd?r. Beyn?lxalq sertifikatl? treynerl?r t?r?find?n keçiril?n t?liml?rd? siz bir çox nailiyy?tl?r ?ld? ed?c?ksiniz.

Proqram bir ay müdd?tin? siz? v?d edir :
- Speaking s?viyy?niz gözl?nilm?z d?r?c?d? qalxacaq;
- Art?q ingilis dilind? fikrinizi s?rb?st ??kild? ifad? ed? bil?c?ksiniz;
- "Writing" qabiliyy?tiniz ciddi ??kild? ir?lil?y?c?k;
- Özünüz? inam artacaq; 
- "Academic" söz bazan?z 2 d?f? çoxlacaq.

N?z?riniz? çatd?raq ki, bu h?ft? debat mövzusu "Should the gun be legalized or not?" olacaqd?r. ??rh bölm?sin? n?z?r yetir?r?k mövzuya uy?un akademik sözl?rl? tan?? ola bil?rsiniz. H?r biriniz? u?urlar!

??tirak ÖD?N??S?ZD?R.

Paylaş:

Tağlar: ?nglis dili