2 AY S?ZD?N, 1 AY B?ZD?N!|Baku City Academy

X?b?rl?r

2 AY S?ZD?N, 1 AY B?ZD?N!

"Bu il mütl?q ?ngilis dili öyr?n?c?m" dey?nl?rd?nsinizs?, bu fürs?t Sizin üçündür!

Fevral ay?n?n sonunad?k ?ngilis dili v? IELTS qruplar?m?za qo?ulan bütün ??xsl?r? 2 ay?n öd?ni?ini etdikd? 3-cü ay bizd?n h?diyy? olunacaqd?r.

Qeyd: Kampaniya kursa qo?uldu?unuz müdd?td?n sonacan keç?rlidir.

Paylaş:

Tağlar: Ingilis Dili