Xaricd? t?hsil alan t?l?b?l?rimiz s?ras?na siz d? qo?ulmaq ist?yirsiniz?|Baku City Academy

X?b?rl?r

Xaricd? t?hsil alan t?l?b?l?rimiz s?ras?na siz d? qo?ulmaq ist?yirsiniz?

El? is? IELTS d?rsl?rimiz? qo?ularaq h?m h?d?fl?diyiniz n?tic?ni ?ld? edin, h?m d? t?l?b?l?rimiz üçün olan güz??tli xaricd? t?hsil xidm?tind?n yararlan?n!

Paylaş:

Tağlar: