AMER?KA T?L?B?M?Z V?ZA PROSES?N? U?URLA TAMAMLADI!|Baku City Academy

X?b?rl?r

AMER?KA T?L?B?M?Z V?ZA PROSES?N? U?URLA TAMAMLADI!

T?l?b?miz R??ad M?hy?ddinli m?qs?din? çataraq Amerikan?n Missuri ?tat?nda yerl???n "Park" Universitetinin "MBA" fakült?sin? q?bul olmu?dur. Art?q viza prosesini tamamlayaraq yax?n zamanda master t?hsilini davam etm?k üçün Amerikaya yola dü??c?kdir.


 

Paylaş:

Tağlar: Xaricd? T?hsil