ALMAN?YADA ORTA M?KT?B T?HS?L?!|Baku City Academy

X?b?rl?r

ALMAN?YADA ORTA M?KT?B T?HS?L?!

?ziz Valideynl?r,
Övlad?n?z?n Almaniyada orta m?kt?bd? t?hsil almas?n? ist?yirsinizs?, biz? müraci?t ed? bil?rsiniz. Qeyd ed?k ki, h?m ?ngilis, h?m d? Alman dilind? t?hsil mümkündür.

Paylaş:

Tağlar: