Coworking

Xidm?tl?rimiz

Melumat

  M?rk?zimizd? dizaynerl?r, f?rdi sahibkarlar, proqramç?lar, influenserl?r, sartupç?lar v? dig?r s?rb?st çal??anlar üçün f?rdi ofis xidm?ti t?qdim olunur. Kovörkinq xidm?timiz sizin ofis probleminzi aradan qald?racaqd?r.Bütün avadanl?qlarla t?min olunmu?  f?rqli mühitd?, ixtisasla?m?? insanlar?n ?hat?sind? olaraq i?inizi inki?af etdirm?k ist?yirsinis?, xidm?timizd?n yararlana bil?rsiniz.

  Kovörkinq m?rk?zimizd? yararlana bil?rsiniz:

  - Yüks?k internet

  - Ofis l?vazimatlar?

  - Çap al?tl?ri

  - ?clas zallar?

  - H?ft?sonu t?liml?r

  - M?tb?x

Sifariş et