Rus dili

Rus dili

RUS D?L?

?nteraktiv metodlarla keçiril?n d?rsl?rimizd? siz baza bilikl?ri ?ld? ed?c?k v? dan???q, dinl?m?, qrammatika üzr? rus dili bilikl?rinizi t?kmill??dir?c?ksiniz.
 

Kursun detalları

Kursun öz?llikl?ri:
-Siz müsahib? ?sas?nda diaqnostik s?viyy? testind?n keç?r?k mü?lliml?rimizl? tan?? ola bilirsiniz;
- H?ft?d? 2 d?f? d?rs ( 1d?rs 90 d?q);
- Dan???q üz?rind? qurulan d?rs proqram?;
- Ayl?q s?naq imtahanlar?.

- Qrup i?tirakç?lar?n?n say? 4-5n?f?r;

- Conversation club;

- Coffee Break

Kursun məlumatları

  • Kursun müddəti: 18 saat
  • Ümumi tələbə sayı: 3-4
  • Dərs cədvəli: H?ft?d? 3 d?f?, 90 d?qiq?
  • Başlama və bitiş vaxtı: 09:00 - 21:00